Management

Management

Manageerauksemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa eri toiminnoille on asetettu tavoitteet, mitattavat suureet, seuranta ja tavoitteiden uudelleen asettelu.

 

Päätoiminnat sisältävät

 

Tilojen räätälöinti

Vuokraisen muuttaessa uuteen tilaan tai tilantarpeen muuttuessa olemassa olevissa tiloissa, suunnittelemme tilat yhdessä vuokralaisen kanssa, laadimme arkkitehtikuvat ja toteutamme muutostyöt avaimet käteen -periaatteella. Tarvittaessa rahoitamme vuokralaisen maksettavaksi jäävät muutostyöt.

 

Sisäilma

Valvomme, että vuokranantajan ja vuokralaisen yhdessä sopima sisäilman laatutaso toteutuu.

Useimmiten sisäilman laatutasoksi on määritelty Sisäilmayhdistyksen sisäilmaluokka S2, joka käytännössä tarkoittaa, että ”Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. ”

Vastaavasti Sisäilmayhdistys määrittelee tavoitelämpötilat seuraavasti:

Lähde: Sisäilmayhdistys ry

 

Kaikissa rakentamisessa, korjauksissa ja muutostöissä käytämme materiaaleina M1-luokan materiaaleja.

 

Kiinteistöjen turvallisuus

Varmistamme kiinteistöjen turvallisuuden normaalien huoltotoimien lisäksi mm. kahdesti päivässä tehtävillä kiinteistöjen tarkistuskäynneillä. Näillä käynneillä varmistamme erityisesti, että piha-alueet ovat turvallisia käyttää, eikä yleisissä tiloissa ole mitään, mikä vaarantaisi turvallisuuden.

Huolehdimme myös, että pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla, sekä järjestämme säännölliset pelastautumisharjoitukset.

Toteutamme kiinteistöjen vartioinnin kiinteistöjen vuokralaisten tarpeiden mukaisesti ja valvomme sen toteutumisesta.

Hoidamme viranomaisyhteistyön mm. kameravalvonnan osalta.

 

Viranomaistarkistukset

Vastaamme siitä, että mm. seuraavat lain edellyttämät viranomaistarkistukset tulevat asianmukaisesti tehtyä:

  • paloilmoitinlaitteisto
  • palotarkastus
  • sammuttimet
  • VSS
  • turvavalot
  • hissit
  • ovet/nosto-ovet
  • sprinklerit
  • nostimet

Kustannustehokkuus

Laadimme jokaiselle hoitamallemme kiinteistölle optimin huolto-ohjelman, jolla varmistamme kiinteistön kustannustehokkaan käytön pitkällä aikavälillä.

Huolto-ohjelman toteutuksessa käytämme yhteistyökumppaneita, jotka on perehdytetty manageeraamiimme kiinteistöihin.

Energiatehokkuuden varmistamme seuraamalla energiankulutusta ja kilpailuttamalla toimittajat säännöllisesti.

Kiinteistöverot ovat olleet voimakkaasti kasvava kustannuserä, joihin on vaikea vaikuttaa. Tästä huolimatta tilaamme ajoittain kiinteistöveroselvitykset, joilla varmistamme, että kiinteistövero on määritelty verottajan puolesta oikealle tasolle.

Vertailemme kiinteistöjen huoltokuluja muihin vastaaviin kiinteistöihin, varmistuen hoitotason tehokkuudesta.